14. Eetika ja IT

Kelle muuga oleks paslik õppeaine blogimisvoor lõpetada, kui Google’ga 🙂 Ma ei leidnud küll otseselt Google eetikakoodeksit (Code of Ethics), küll aga leidsin tegevusjuhendi (Code of Conduct). Kuna mitmes allikas tõmmatakse nende vahele võrdusmärk, siis leidsin, et võiksin sama teha.

Google’i tegevusjuhend algab sõnadega “Don’t be evil”. Mu esimene emotsioon, kui seda lugesin oli, et kõik muu, mis järgnevalt kirjas pandud, on tegelikult ebaoluline. Selle lühikese, kuid tabava kolmesõnalise lausega on minu arvates öeldud kõik, mida ühe ettevõtte eetikakoodeks või tegevusjuhend ütlema peaks, sest sellest lähtudes on kõik muu tuletatav.

Tegevusjuhend on jaotatud seitsmesse suurde ossa – kasutajast lähtuv, töötajatest lähtuv, huvide konfliktidele keskenduv, konfidentsiaalsusele keskenduv, varade kaitsmisest lähtuv, finantsilistele kohustustele keskenduv, seadusest lähtuv. Oluline on ära märkida, et juhend ei kehti ainult Google’i enda töötajatele vaid ka alltöövõtjatele, Google Partners (näiteks meediaagentuurid, kes müüvad on klientidele Google AdWords reklaampindu) programmis osalejatele jms.

  • Kasutajast lähtuv. Selles osas räägitakse sellest, et Google’i teenuste kasutajaid tuleb kohelda austusega, tagada nende privaatsus/turvalisus, nende tagasisidele reageerida.
  • Töötajatest lähtuv. Google on oma tegevusjuhendis välja toonud, et töötajaid ei valita soo, religooni, rassi, rahvuse ja muudel diskrimineerivatel alustel vaid ennekõike siiski oskuste-teadmiste alusel. Samuti taunitakse igasugust (verbaalset, füüsilist jms) ahistamist. Lisaks on keelatud illegaalsete narkootikumide tarbimine, kuid huvitav on see, et alkoholi tarbimine ei ole keelatud, kuid sellega peab jääma mõistlikkuse piiresse – minu kõikidel senistel tööandjatel on olnud täielik nulltolerants alkoholi tarbimise suhtes.
  • Huvide konfliktidele keskenduv. Selles osas räägitakse näiteks investeerimisest Google’i konkurentidesse või partneritesse – kindlasti ei tohi see Google’ile negatiivselt mõjuda. Samuti ei tohi asutada konkureerivat ettevõtet. Loomulikult tuleb hoolikalt kaaluda ärisuhteid isikutega/ettevõtetega, kus asjaosaliseks on Google’i töötajale lähedalseisev isik. Konkurentidelt või partneritelt võib kingitusi vastu võtta, kuid need võivad olla teatud määras (s.t. mitte liiga väärtuslikud).
  • Konfidentsiaalsusele keskenduv. Google toob oma tegevusjuhendis välja, et ettevõttesisene info peab jääma ettevõttesiseseks, eriti kui tegu on uute teenuste lansseerimisega, finantsinfoga jne.
  • Varade kaitsmisest lähtuv. Google peab enda üheks väärtuslikuks varaks intellektuaalset omandit (kaubamärk, logo jms) ning kõik Google’iga seotud isikud peavad seda kaitsma. Loomulikult ei tohi lõhkuda, varastada ega muul moel kahjustada füüsilist vara. Üks huvitav punkt, mille avastasin sätestab, et Google’il on õigus jälgida, ligi pääseda ja avaldada töötajate suhtlust (In addition, the company may monitor, access and disclose employee communications and other information on our corporate electronic facilities or on our premises where there is a business need to do so, such as protecting employees and users, maintaining the security of resources and property, or investigating suspected employee misconduct).
  • Finantsilistele kohustustele keskenduv. Selles osas räägitakse sellest, et Google’i raha ei tohi arutult kulutada, kõik kulutused peavad olema kinnitatud. Samuti ei tohi Google’i nimel lepinguid sõlmida, kui selleks pole vastavat luba.
  • Seadusest lähtuv. Selles osas selgitatakse, et Google koos oma töötajate ja partneritega peab oma tegeuvses lähtuma seadustes sätestatust. Siia alla kuulub näiteks konkurentisõigus, korruptsioonivastane tegevus jms.

Mida ma oleks tahtnud selles juhendis rohkem näha, oli inimene ja inimlikkus. Minu arvates jäid kasutajast ja töötajast rääkivad alajaotused väga lühikeseks ja pealiskaudseks. Eetika ja eetilisus algab eelkõige ikkagi inimesest, mitte finantsidest ja varadest. Aga üldiselt pean Google’i dokumenti ülevaatlikuks ja asjalikuks stardipakuks.

Olles alles hiljuti läbinud enda töökohas eetikakoodeksi alase koolituse, siis võin julgelt väita, et sisuliselt oli see Google’i omaga väga sarnane. Suur osa koodeksis/tegevusjuhendis sätestatust on siiski selline info, mille peale tuleb ka iseseisvalt kainelt kaalutledes, aga siiski on hea, kui on konkreetsed reeglid paigas. Lähtudest mõistuse häälest ja motost “Don’t be evil”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s